Özbekistan Hakkında

Özbekistan Hakkında

Bir Orta Asya ülkesidir Özbekistan. Resmi adı Özbekistan Cumhuriyeti olup, ülkenin denize kıyısı bulunmamaktadır. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan ve Türkmenistan ise Özbekistan komşu ülkelerini oluşturur. Özbekistan Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Türkiye ve Türkmenistan ile birlikte 7 bağımsız Türk devletinden biridir. Özbekçe ise Özbek halkının kullandığı Özbekistan'ın resmi dilidir. Özbekler, Özbekistan halkının % 80'ni temsil ederken ülkede az miktarda Rus ve Tacik halkıda bulunmaktadır. Yine Özbekistan nüfusunun büyük bölümü Müslümandır, Ortodoks inancına mensup Özbek halkı ise sayı olarak oldukça azdır.

Sirideya (Seyhun), Amuderya (Ceyhun) nehirleri ise ülkede bulunan iki önemli akarsudur. Aral gölü ise Özbekistan coğrafyasının en büyük gölü olma özelliği taşır. Özbekistan yer altı kaynakları bakımından ise oldukça varsıl bir konumun sahibidir. Özellikle uranyum, doğalgaz ve altın Özbekistan ihracat kaynakları arasında ilk sırayı alır. Yine aynı şekilde Özbekistan tarım ürünleri arasında sıkça yetiştirilmekte olan pamuk ise Özbekistan ihracat ürünleri arasında ciddi bir yer kaplar. 27 milyon civarında bir nüfusa sahiptir Özbekistan. Özbekistan'ın başkentliğini Taşkent yaparken Taşkent, Özbekistan'ın ekonomi, siyasi ve kent yaşamının belirleyici şehridir. Namangan, Fergana, Andican, Semerkant, buhara, Hive, Hokand, Karşı, Urganç, Nukus ise Özbekistan'ın diğer önemli şehirleridir.

Özbekistan Konsolosluğu

Özbekistan Konsolosluğu, Özbekistan'ın Türkiye'de bulunan en resmi temsilcisidir. Özbekistan Konsolosluğu Türkiye'de başkent Ankara ve İstanbul'da bulunurken Türkiye ve Özbekistan arasında bulunan ilişkilerin her geçen gün gelişmesi için faaliyet gösterir. Özbekistan Konsolosluğu Ankara ve Özbekistan Konsolosluğu İstanbul, Özbekistan vizesi için de faaliyetler gösterirken, Özbekistan vize başvurularının, Özbekistan vize ücretlerinin, Özbekistan vize başvuru formu ve diğer tüm Özbekistan vize prosedürlerinin yürütülebileceği bir temsilciliktir.

Ayrıca Özbekistan Türkiye Konsoloslukları iki ülke arasında bulunan ticari hacmi büyütme üzerine faaliyet gösterirken aynı zamanda Türkiye'de bulunan Özbek vatandaşlarının menfaatlerini, tüzel ve özel kişiliklerini, doğum, pasaport ve kimlik çıkarma işlemleri üzerine de hizmetleri bulunmaktadır.

Özbekistan Türkiye'den Vize istiyor mu?

Özbekistan Cumhuriyeti T.C. vatandaşlarının Özbekistan'a girişlerinde vize talep etmektedir. T.C. Diplomatik pasaportlar haricindeki bütün pasaport sahipleri Özbekistan vize rejimine tabidir. Özbekistan vizesi, Özbekistan'a gidecek yabancı kişiler için geçerli bir olan prosedürdür. Özbekistan ile vize uygulaması bulunan ülke vatandaşlarının bu ülkeye olan seyahatleri öncesi Özbekistan vizesi almaları zorunludur. Türkiye ile Özbekistan arasında da vize uygulaması bulunurken Özbekistan seyahatinde bulunacak vatandaşların yolculukları öncesi Özbekistan vizesi almaları gerekmektedir.

Vatandaşlar Özbekistan vizelerini, Özbekistan Türkiye temsilcilikleri olan Özbekistan Büyükelçiliği Ankara vize bölümü ve Özbekistan Başkonsolosluğu İstanbul vize bölümüne başvurularını gerçekleştirerek Özbekistan vizelerini alabilirler. Özbekistan seyahatinde bulunacak olan vatandaşların dikkat etmesi gereken bir diğer konu ise Özbekistan vizesi başvuru için bu ülkeden alınacak Özbekistan Teleks numarasının zorunluluğudur. Özbekistan vizesi için Teleks numarası Özbekistan'dan gelen bir nevi davetiye belgesi olarak kabul edilmektedir. Özbekistan teleks numarası olmadan turistik, ticari veya ziyaret vizesi fark etmeksizin Özbekistan vizesi başvuları gerçekleştirilemeyecektir.